VETERINÁRNÍ ORDINACE   MVDr. Martin Otáhal
SLUŽBY
VÍCE O NÁS
Prevence a léčba
Ostatní
Články
Používané anestezie

Na našem pracovišti požíváme tyto typy anestezie

Pohled do ordinace

  • anestezie infiltrativní – aplikace lokálního anestetika tenkou jehlou pod útvar nebo oblast, kterou chceme odstranit.
  • mírná, krátkodobá sedace – zklidnění pacienta sedativem před nenáročným a krátkodobým málo bolestivým chirurgickým výkonem, často v kombinaci s infiltrativní anestezií a s remobilizací (podání injekčního přípravku na probuzení).
  • hluboká sedace – zklidnění pacienta sedativem před mírně bolestivým výkonem, někdy v kombinaci s minimální dávkou anestetika do žíly a často s remobilizací.
  • celková intravenozní anestezie – před anestezií se pacient premedikuje, podají se mu sedativa, analgetika a anestetikum do žíly přes nitrožilní kanylu. Tento typ anestezie je vhodný na většinu středně náročných chirurgických výkonů.
    Výhodou je nadávkování dávky do žíly podle potřeby pacienta.
  • inhalační anestezie – před anestezií se pacient premedikuje sedativem, analgetikem a následuje nitrožilní aplikace anestetika. Po úvodu do anestezie se zavede tracheální kanyla do průdušnice, přes kterou se pacientovi aplikuje anestetický plyn Isofluran s kyslíkem.
    Tento typ anestezie používáme na náročné chirurgické výkony, ke kterým patří např. břišní operace, ortopedické zákroky a mastektomie (odstranění celé mléčné žlázy).

Pacient v celkové anestezii je na monitoru životních funkcí, který monitoruje EKG,puls, dech, teplotu, saturaci kyslíkem a vydechovaný oxid uhličitý.

Bezpečnost anestezie

Používáme vždy takový typ anestezie, který je pro pacienta nejvhodnější a nezbytný. O typu anestezie rozhoduje především zdravotní stav pacienta, jeho věk a typ zákroku. Pro bezpečnost anestezie je nutné znát zdravotní stav pacienta. Předoperačním vyšetřením zjistíme aktuální zdravotní stav. Do předoperačního vyšetření patří základní klinické vyšetření, vyšetření krve, rentgen a sono břicha.

Rozsah předoperačního vyšetření záleží na typu zákroku a zdravotním stavu pacienta.

Na základě výsledků předoperačního vyšetření se volí typ anestezie a použití anestetik.

Monitorování pacienta během operace zajistí sledování životních funkcí a umožňí včas reagovat na jejich změny upravením dávky anestetika, aplikací léků.

Tím zajistíme nejbezpečnější anestezii, která je možná.

Copyright © MVDr. Martin Otáhal
Veterinární ordinace v Kobylisích (u stanice metra Ládví)
Designed by TemplateMo.com